Співпраця з іноземними неурядовими організаціями

Правовий статус та режим діяльності на території України іноземних неурядових організації визначається та реалізується відповідно до національного законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Свою присутність на території України неприбуткові міжнародні організації легалізують шляхом акредитації свого відокремленого підрозділу у вигляді представництва або філії. Спектр сфер діяльності акредитованих іноземних NGO в Україні достатньо широкий. Але в багатьох випадках та у зв’язку з законодавчими прогалинами, вони стикаються з багатьма проблемами в своїй діяльності.

Наша компанія надає необхідний юридичний супровід з метою узгодження шляхів реалізації напрямів діяльності міжнародних NGO, виконання проектів міжнародної технічної допомоги, гуманітарних проектів із внутрішнім законодавством України.

Досвід нашої Компанії дозволяє запропонувати наступні юридичні послуги в роботі акредитованих міжнародних NGO:

  • розробка положення для ефективної та цільової діяльності на території України;
  • розробка трудових договорів та підбір назв посад з розробкою посадових обов’язків в залежності від специфіки діяльності на території України;
  • юридична експертиза довіреностей та юридичний супровід роботи на території України експатів;
  • консультаційна допомога, надання усних, письмових юридичних висновків та підготовка правових рекомендацій;
  • пошук та надання нормативних документів з проблемних питань у сфері цивільних, господарських, корпоративних, трудових, податкових, земельних правовідносин, міжнародного права у відповідності до національного законодавства України;
  • юридичні послуги в договірних правовідносинах: розробка, аналіз, коригування цивільних та господарських договорів, зовнішньоекономічних контрактів;
  • підготовка листів, заяв, пропозицій, правовий аналіз та розробка внутрішніх, корпоративних документів;
  • судова практика, представлення клієнта у суді, підготовка процесуальних документів
  • правовий аудит ситуації та пошук варіантів вирішення.