Консультаційні програми для NGO

Наша компанія співпрацює з Проектами технічної допомоги як консультант з організаційного розвитку неприбуткових організацій. Ми раді Вам запропонувати наступні послуги:

1. Аналіз та оцінка організаційного розвитку NGO

На роботу неприбуткової організації впливають багато факторів, такі як економічні, політичні та соціальні.

Крім цього, поганим результатом діяльності може бути результат не досконалого менеджменту та управління організацією на певному етапі її життєдіяльності.

Що таке оцінка організаційного розвитку?

Це структурований процес щодо поліпшення ефективності та результативності діяльності неприбуткової організації для досягнення мети і надання якісних послуг.

Зміцнення її організаційних та проектних можливостей.

Комплекс даних послуг передбачає:

 • проведення оцінки роботи організації, аналіз існуючих структур, ресурсів і можливостей;
 • аналіз внутрішніх систем роботи організації;
 • аналіз внутрішніх політик і процедур внутрішнього контролю;
 • встановлення пріоритетів розвитку з формуванням плану організаційного розвитку.

2. Підготовка організації до проходження міжнародного аудиту

Надання даного виду послуг є діяльністю нашої компанії, спрямованої на надання організаціям неприбуткового сектору незалежних і об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення її потенціалу. Даний вид послуг допомагає Організації досягти поставлених цілей, використовуючи грамотний підхід до оцінки систем бухгалтерського обліку, фінансового управління, підвищення процесів управління ризиками, поліпшення систем внутрішнього контролю.

Комплекс даних послуг передбачає:

 • аналіз статутних документів;
 • діагностику бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та систем управління ризиками;
 • діагностику сформованих політик і процедур в організації;
 • діагностику управлінського обліку та фінансового менеджменту;
 • діагностику інформаційних систем.

Результатом даних послуг є консультаційний висновок у вигляді звіту щодо поліпшення систем внутрішнього документообігу та фінансового менеджменту.

3. Постановка і впровадження систем бюджетування

Процес управління неприбутковими організаціями передбачає своєчасне отримання керівництвом Організації достовірної фінансової інформації, необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Формування, визначення порядку надання такої інформації і проведення її аналізу є головним завданням процедур бюджетування. Впровадження системи бюджетування в кожній Організації, що розвивається, обумовлено необхідністю вдосконалення систем фінансового менеджменту організації.

Побудована внутрішня система бюджетування повинна задовольняти інформацію співробітників фінансової служби, управлінський апарат, керівників центрів та інших співробітників, задіяних в процесі бюджетування.

Вона також покликана здійснити систематизацію та структуризацію доходів і витрат кожної неприбуткової організації, удосконалити роботу всього проектного та адміністративного персоналу.

Процедури бюджетування розробляються з урахуванням всіх внутрішніх стандартів Організації та міжнародних практик.

4. Консультаційна допомога в розробці, аналізі та вдосконаленні діючих внутрішніх політик і процедур.

Даний вид послуг передбачає допомогу у вдосконаленні, формуванні та впровадженні наступних політик і процедур:

 • Стратегічне планування;
 • Організаційний розвиток;
 • Робочого планування;
 • Управління кадрами;
 • Управління проектами;
 • Управління майном організації;
 • Проведення закупівель і тендерів;
 • Здійснення відряджень;
 • Фінансових процедур і систем фінансового менеджменту;
 • Бухгалтерського та податкового обліку;
 • Внутрішнього контролю та управління ризиками.
 • Інформаційних систем.

Увага: для оплати Ви можете скористатися ваучером (грантом), який надається згідно з програмою UNITER по підтримці організаційної спроможності NGO.

Завантажити правила та умови використання ваучерів.

Додаткова інформація та процедура отримання ваучера http://www.ngomarket.org.ua/about/vouchers/

ІСАР «Єднання», тел .: +38 044 2010160, факс: +38 044 2010161