Консультації з питань управління проектами ЄС

Наша компанія надає послуги з консультування щодо управління проектами для Організацій, які виконують проекти фінансовані за участю Європейського Союзу, USAID та інших Міжнародних донорських організацій на будь-якому етапі їх функціонування. Даний перелік консультаційних послуг може включати:

1.Консультації на етапі підготовки запитів на фінансування.

На цьому етапі важливо ретельно продумати, які роботи будуть виконуватись, які ресурси будуть задіяні в проекті та які фінансові бюджети потрібно скласти у відповідності до запланованих робіт та ресурсів. На даному етапі також переглядається порядок співпраці з партнерами, співфінансувальниками та субгарантерами. Формуються правила для внесення Організацією власного внеску.

2.Консультації з питань підготовки та побудови системи бюджетування проекту.

На цьому етапі важливо грамотно сформувати не тільки плановий, а й фактичний бюджетний процес. Ці роботи включають розробку внутрішньої політики фінансового контролю та моніторингу бюджету. Порядок затвердження фінансових звітів, перелік первинних документів. Порядок формування власного внеску. Правила подачі партнерами та субгарантерами фінансових звітів.

3.Консультації з питань управління робочими процесами проекту.

На цьому етапі формується команда проекту, переглядаються функціональні обов’язки кожного учасника проекту та зони відповідальності. Проводиться побудова

4.Консультації з питань первинного документообігу, фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

На цьому етапі розроблюється раціональний первинний документообіг з врахуванням вимог міжнародних донорських організацій та встановлюються зони відповідальності та відповідальні особи за надходження первинних документів в Організацію по кожному етапу виконання проекту. Формуються внутрішні правила та політики фінансового звітування, в тому числі субгарантерів та партнерів проекту. Формуються правила бухгалтерського обліку проектної діяльності.

5.А також наша компанія проводить аудит видатків отриманих на виконання проекту та правил цільового їх використання.