Головна мета тренінгу не навчити учасників розробляти місію та візію Організації, а:

 • зробити експертний аналіз головних компонентів cтратегічного планування
 • навчитись вміло застосовувати та розраховувати фінансово-економічні показники майбутньої життєдіяльність Організації
 • опрацювати необхідні інструменти, які мають бути враховані під час роботи над стратегією
 • розрахувати соціально - економічний ефект від стратегічних напрямків діяльності

Завдання тренінгу:

 • Зрозуміти алгоритм розробки стратегії Організації і принципів виходу на наступні рівні роботи зі стратегією, зокрема, фінансового та операційного планів
 • Опанувати практичні навики роботи над стратегією організації як невід’ємного елементу ефективної діяльності, спрямованої на виконання місії Організації та посилення соціальних змін від проектної діяльності

Цільова аудиторія: керівники Організацій, керівники проектів, директори з організаційного розвитку, фінансові менеджери та члени проектної команди.
План роботи:

Блок 1. Система стратегічного планування – методи, моделі та етапи.
Для того щоб побудувати грамотну і адекватну стратегію розвитку Організації необхідно провести детальну експертизу напрямів діяльності та скоординувати ефективний план дій, який дозволить Організації досягти бажаної мети. Стратегічна експертиза включає в себе набір інструментів та складається з певних етапів, які і будуть розглянуті у першому Блоці:

 1. Розуміння стратегії, цикли та елементи стратегічного планування.
 2. Правила та принципи роботи над життєдіяльною стратегією.

Блок 2. Формування фінансово-економічної моделі розвитку Організації у системі стратегічного планування.
Фінансова стратегія - основна частина загальної стратегії, яка має узгоджуватися з завданнями та напрямами діяльності Організації, а перспективне фінансове планування є основою для досягнення та реалізації основних цілей Організації. У другому Блоці на практичному прикладі ми розглянемо сценарій фінансово-економічного моделювання як основного компонента стратегічного плану:

 1. Фінансова модель стратегічного планування, як основа ефективної стратегії.
 2. Бюджет Організації – ключовий компонент стратегічного планування.
 3. Фінансово-економічні методи стратегічного моделювання

Блок 3. Вимірювання оцінки ефективності стратегічної діяльності Організації.

Вимірювання соціальних змін – це систематична і безперервна оцінка прогресу діяльності Організації, відстеження успіху в досягненні стратегічних цілей та виконані встановленої місії. На сьогодні соціальна рентабельність – це показник, який все частіше запрошують Донори:

Розуміння/розрахунок соціально-економічного ефекту від стратегічної діяльності:

 • сутність поняття «соціальні зміни», «соціальна ефективність», «соціальна рентабельність»;
 • необхідність вимірювання соціального ефекту, як результат стратегічної діяльності;
 • етапи вимірювання соціальних змін: підготовчий етап, розробка індикаторів, планування процесу збору та обробки даних, управління та використання даних;
 • методи розрахунку соціального ефекту від стратегічних напрямів діяльності.