В України з лютого 2019 р. триває реформа лібералізації валютного законодавства. Для Представництв іноземних неурядових організації, які не здійснюють господарську діяльність, встановлені певні обмеження щодо операцій з банківськими рахунками. Обмеження встановлені згідно Постановою Національного банку України про затвердження Положення №5 від 02.01.2019 р. (надалі – Положення №5)
Клієнти банків (п.107 підпункт 5 Положення №5) (резиденти та нерезиденти) для здійснення операцій в іноземній валюті/гривнях можуть використовувати залежно від діяльності поточні рахунки представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги).
За поточними рахунками (п.124 Положення №5) в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) здійснюються операції, що не суперечать вимогам законодавства, включаючи:

Законодавство України дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність неприбутковим організаціям. Сьогодні неприбуткова організація може стати засновником соціального підприємства або просто підприємницького товариства. Все більше і більше неприбуткових організацій планують свою сталість і диверсифікацію джерел фінансування.
 • Якщо ви плануєте вести підприємництву діяльність
 • Не знаєте з чого почати 
 • Хочете робити все вірно та у відповідності до законодавства
 
Тоді ми вас запрошуємо до нас на тренінг.
 
Програма заходу
 
1. Юридичні  нюанси  підприємництва:
Хто з  неприбуткових організацій має право вести підприємницьку діяльність.
Соціальне підприємництво чи підприємницька діяльність…
Що значить підприємницька діяльність без отримання прибутків.
Як вірно сформувати статутні документи для ведення підприємницької діяльності.
Юридичні форми здійснення соціального підприємництва.
Соціальне підприємництво через реєстрацію господарського товариства.
Соціальне підприємництво при взаємодії господарського товариства та неприбуткової організації.
Соціальне підприємство на базі неприбуткової організації.
 
2. Податкові нюанси підприємництва:
 
Види податків, які потрібно нараховувати та сплачувати
Надання послуг та вироблення продукції за державні кошти
Надання послуг та продукції міжнародним організаціям
Замовлення від донорів, юридичних та фізичних осіб 
ПДВ: правила реєстрації, звітування та обліку 
Документальне забезпечення та податкове звітування 
 
3. Формування собівартості послуг та продукції підприємництва:
Прямі та непрямі витрати та їх підрахунок
Загально - господарські витрати, правила розподілення для неприбуткової та підприємницької діяльності
Правила формування собівартості  послуг
Правила формування собівартості продукції
Формування ціни продажу
Визначення точки безбитковості
 
Експерти: 
Шкурка Лариса - керуючий партнер «CompassGroup», практикуючий аудитор, експерт з податкового та  організаційного розвитку, бізнес тренер. Має практичний досвід:
Співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, як консультанта з розвитку організаційного потенціалу та вдосконалення інституційної спроможності бенефіціарів проектів.
Проведення міжнародних аудитів, організаційних аудитів по проектам, що профінансовані USAID, SIDA, Представництво ЄС в Україні, тощо.
Консультативної підтримки нерезидентів у виборі форми присутності на території України.
Експертно-консультативної підтримки представництв нерезидентів в Україні.
Практичний досвід з розробки системи управлінського обліку для господарських підприємств та неприбуткових організацій.
Досвід стратегічного планування неприбуткових організацій
Проектування систем управління проектами при реалізації міжнародних проектів.
Експертка проектних груп по удосконаленню діючого податкового законодавства.
 
МоскаленкоВалентина - кандидатка економічних наук, консультантка-практик з управлінського обліку. Має значний досвід роботи в якості лектора в державних і комерційних вищих навчальних закладах України.Співпрацює, як консультант з впровадження систем бюджетування в неприбуткових організаціях, сільськогосподарських підприємств, закладів громадського харчування та готельного бізнесу. Спеціалізується на питаннях організації управлінського обліку, фінансів та фінансового аналізу. Основні фахові напрямки: управлінський облік, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент. Авторка понад тридцяти робіт науково-методичного та практичного характеру. Серед наукових і професійних інтересів: економіка сільського господарства, облік витрат і калькуляція собівартості в сільському господарстві, готельному, ресторанному бізнесі та в інших галузях економіки, облік біологічних активів.
 
Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитований відповідно до законодавства України набуває правосуб’єктності для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Данні представництва та філії нерезидентів на території Україні здійснюють свою діяльність і набувають прав та обов'язків, шляхом укладення та виконання договорів, угод, контрактів. 
Українське трудове, податкове та цивільне законодавства має певні  нюанси, які необхідно враховувати  в договірних відносинах аби уникнути порушень та ризиків при їх укладенні. 
 
Цільова аудиторія: керівники представництв та філій іноземних неурядових організацій, юрисконсульти, залучені до реалізації проектів, штатні юристи, керівники, адміністратори та менеджери проектів, представники проектів міжнародної технічної допомоги, що не мають статусу юридичної особи.
 
Детальна програма:
 
1.Основні вимоги до договору:
 • структура договору;
 • перелік супутніх документів, юридичних вимог необхідних при укладені Договору;
 • повноваження сторін, учасники договірних відносин;
 • виокремлення та аналіз норм-обмежень у договірних відносинах;
 • аналіз вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
 • особливості розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом в  договірних правовідносинах.  
2. Договори  організаційної-адміністративної  діяльністі NGO:
2.1. Договори оренди:
 • офісного приміщення у фізичних осіб на оплатній та безоплатній основі;
 • автомобілів та іншого майна для діяльності представницького офісу.
2.2.Трудові відносини:  
 • вимоги до трудового договору штатного працівника та працівника, що працює за сумісництвом;
 • особливості трудового оформлення працівника іноземця та укладення договору з ним від Головного офісу.
2.3.Спіпраця з волонтерами:
 • законодавчі вимоги до договору співпраці з волонтерами;
 • правила та обов’язкові норми.
3. Договори при реалізації некомерційних завдань  та благодійних проектів на території України:
 • Вид грантових угод, існуючі законодавчі вимоги.
 • Договори надання благодійної, гуманітарної, безоплатної допомоги з урахуванням податкової законодавчої бази. Податкова практика. 
 • Оформлення договорів з операцій субгрантингу. 
 • Договори підряду з постачальникам та партнерами.
 • Договори та меморандуми про співпрацю для досягнення цілей проекту.
 • Договори співфінансування, правила їх укладення.
 • Договори співпраці з ФОП – виконавцем послуг; договору співпраці з ЦПХ – виконавцем послуг.
4. Застосування положень міжнародних Конвенцій з метою уникнення подвійного оподаткування.  
Спікер: Юлія Руда, практикуючий юрист – міжнародник, тренер та консультант.
Має досвід юридичного супроводу виконання проектів міжнародної технічної допомоги, гуманітарних проектів, проектів у фарма та агросекторі, юридичного супроводу та консалтингу НПО. Автор  та тренер програм  у сфері договірних правовідносин  у  неприбутковому секторі у відповідності з міжнародними та національними директивами. Досвід співпраці з  Державними реєстрами Міністерства Юстиції України, консультування з питань трудового законодавства резидентів та нерезидентів, розробка для НПО внутрішніх положень та процедур з кадрового менеджменту, розробка та супроводження договірних відносин  в діяльності NGO, юридичні консультації при співпраці з контрагентами та проектами технічної допомоги, консультаційне супроводження НПО у сфері трудового законодавства та інтелектуальної власності.
 
Після оплати рахунку, Вам надійде посилання на вебінар.
Категорія: ВЕБІНАРИ