Якщо у вас в команді є експат, то дана інформація буде актуальною.
Доступна українською та англійською мовами.

 

 

Експертне дослідження "ПОДАТКОВО-ПРАВОВА МАТРИЦЯ ПРОЦЕДУРИ ВИДАЧІ БІЗНЕС ГРАНТІВ"

Якщо Ваша організація надає гранти на розвиток підприємницької діяльності, або планує в майбутньому працювати за даним напрямком, тоді Вас зацікавить нове дослідження "ПОДАТКОВО-ПРАВОВА МАТРИЦЯ ПРОЦЕДУРИ ВИДАЧІ БІЗНЕС ГРАНТІВ". Дане дослідження було підготовлено командою Аудиторської компанії Compass Group в рамках діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

 

Чи має право неприбуткова організація вести підприємницьку  діяльність

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Законодавство України надає визначення господарської діяльності, а саме:

 

Загальні відомості щодо публічного збору благодійної пожертви

Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, у тому числі благодійного телекомунікаційного повідомлення, для досягнення цілей, визначених цим Законом. (ст.7 ч.1 Закону № 5073-VI).

Відповідно до ч.2 та 3 ст.7 Закону № 5073-VI публічний збір благодійних пожертв можуть здійснювати...

 

Чи вносяться до трудової книжки записи про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, під час прийняття роботу або у період роботи працівника?

Відповідь:
Відповідно до положень пункту 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (далі - Інструкція):

 

Законодавство України, воно, як павутина, складне і іноді спочатку не зрозуміле. Але дотримуватись його потрібно кожному, в тому числі і неприбутковим організаціям.
У неприбуткових організацій доволі часто виникають запитання:

 • Яке відношення ПДВ має до неприбуткової організації?
 • Коли неприбуткова організація може стати платником ПДВ?
 • Що є об’єктом оподаткування для НПО?

Відповідь на ці питання можуть дати...

Як показала практика, бухгалтерський облік це вже не така й легка справа. Особливо, коли все ще є прогалини в існуючому законодавстві.
 • У Вас є питання по результатам звітування щодо правильності відображення операцій діяльності?
 • Ви хочете бути впевненими, що все зробили вірно?
Тому цей курс для тих, хто прагне:
 • Професійно обліковувати діяльність своєї Організації в бухгалтерії
 • Побудувати грамотний бухгалтерський облік
 • Зробити самостійний експрес-аудит існуючої системи бухгалтерського обліку
 • На  професійному рівні складати фінансову звітність
Кому буде цікавим?
Курс призначений для головних бухгалтерів, бухгалтерів проектів, фінансових менеджерів, керівників неприбуткових організацій та всіх, хто зацікавлений в отриманні інформації про професійний  бухгалтерський облік в неприбутковій організації.
 
Детальна програма:
1. Правила відображення в бухгалтерському обліку неприбуткової організації:
 • Активів, запасів та безоплатно отриманих товарів
 • Цільового фінансування та цільових витрат
 • Доходів та витрат майбутніх періодів
 • Обліку іноземних надходжень
 • Обліку курсових різниць та операцій з  конвертації валют
 • Нарахування резервів
 • Нарахування відсотків за депозитами, в тому числі і які потрібно повертати Донору
 • Відображення Донорських боргів перед Організацією
 • Правила відображення співпраці з субгарантерами та партнерами
 • Списання дебіторської та кредиторської заборгованості 
 • Результатів господарської діяльності 
 • Власних та волонтерських внесків
 • Доходів, що виникають не від цільового фінансування  та інш.
2.  Аналіз та методи контролю  основних бухгалтерських регістрів.
3.  Визначення фінансових результатів діяльності.
4. Особливості обліку отримання гуманітарної, благодійної допомоги, грантів, а також їх передачі одержувачам.
5.   Правила формування  та методи контролю бухгалтерської звітності:
 • Баланс (Форма1)
 • Звіт про фінансові результати
 • Звіт про рух грошових коштів
6. Кейс – практикум « Аналіз цільового фінансування на предмет залежності від донорського фінансування, коефіцієнт стійкості та відносний показник адміністративних витрат до прямих проектних витрат, визначення питомої ваги власного внеску в загальному фінансуванні організації.»
7. Підготовка до аудиторської перевірки. Що перевіряють та як перевіряють, аудитори.
 
Тренерка:

Тренінг проведе: Шкурка Лариса - керуюча партнерка Аудиторської компанії Compass Group, провідна аудиторка фірми (Сертифікат серії А)., Консультантка з податкового та фінансового планування і організаційного розвитку, бізнес тренерка.

Практичний досвід:
• Консультативна підтримка нерезидентів у виборі форми присутності на території України (ТОВ, постійне чи не постійне представництво).
• Експертно-консультативна підтримка представництв нерезидентів в Україні
• Консультування щодо систематизації роботи представництв неприбуткових організацій на території України.
• Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги як консультанта з розвитку організаційного потенціалу та вдосконалення інституційної спроможності бенефіціарів проекту - некомерційних організацій.
• Співпраця з міжнародними донорськими організаціями, аудитор та консультант з питань розвитку організаційного потенціалу (USAID, SIDA, Представництво ЄС в Україні, Корпус миру США, ПРООН тощо).
• Проведення міжнародних аудитів, організаційних перевірок, аудиторських перевірок відповідно до оцінки (NUPAS, ОСА).
• Розробка систем управлінського обліку: оперативне та стратегічне планування, організація та контроль процесу бюджетування, аналіз виконання бюджету, облік у контексті центрів доходу та центрів витрат для неприбуткових організацій та суб'єктів господарювання.
• Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги як консультанта для впровадження систем внутрішнього контролю шляхом розробки політики та процедур (фінансовий менеджмент, політика закупівель, управління проектами, управління операціями та процедури людських ресурсів).
• Проектування систем управління проектами та впровадження політики та процедур в організаціях, включаючи реалізацію міжнародних проектів.

 

Тренінг спрямований на розвиток організаційної спроможності вашої організації. Для оплати вартості участі ви можете скористатись грантом від ІСАР "ЄДНАННЯ".

Детальніше про умови конкурсу за посиланням: http://cd-platform.org/granti