Рік пролетів непомітно, і ми готуємось формувати бухгалтерську та податкову звітність за 2018 рік.

Аудиторська компанія Compass Group, у відповідь на численні запити від учасників своїх відкритих заходів, у лютому проводить серію інформаційних вебінарів з питань річного звітування неприбуткових організацій.
Запрошуємо спланувати нашу діяльність на 2019 рік та без проблем скласти фінансову звітність за 2018 рік.
Під час інформаційного вебінару, можливо буде отримати консультації та практичний досвід, опираючись на норми українського законодавства.
Крім заявленої програми засідання, експертом можуть бути розглянуті відповіді на питання, які пропонуємо надсилати заздалегідь.
Кого запрошуємо: головних бухгалтерів, фінансових менеджерів та всіх, хто зацікавлений в отриманні інформації про річне звітування для неприбуткових організацій.
Учасникам онлайн-заходів не потрібно тепер приходити або приїздити до офісу нашої компанії. Все, що необхідно зробити, це зареєструватись на захід, приєднатись до зустрічі у встановлений час, використовуючи планшет, мобільний телефон або лептоп.

Питання, що пропонуються до обговорення на вебінарі "Фінансове звітування без проблем":

 • Фінансове звітування та склад річної звітності
 • Облікова політика НПО, що потрібно врахувати
 • Інвентаризація, чи потрібна для НПО
 • Первинний документообіг в розрізі всіх статей балансу
 • Перевірка балансу на вірність складання
 • Основні бухгалтерські проведення
 • Закриття фінансового результату річної роботи НПО
 • Оприлюднення фінансової звітності
 • Аудит, чи він обов’язковий для НПО
 Час проведення: 14.30-16.30 
Вартість участі в одному вебінарі – 420,00 грн
 
Експертка - консультантка:
Шкурка Лариса - Керуюча партнерка Аудиторської компанії Compass Group, провідна аудиторка фірми (Сертифікат серії А)., Консультантка з податкового та фінансового планування і організаційного розвитку. Має великий практичний досвід експертно-консультативної підтримки представництв нерезидентів в Україні, а також проведення міжнародних аудитів, організаційних перевірок, аудиторських перевірок відповідно до оцінки (NUPAS, ОСА).

Більше 15 років співпрацює, як консультантка та аудиторка з компаніями нерезидентами, представництвами нерезидентами, як постійними, так і представництвами міжнародних неприбуткових організацій, проектами міжнародної технічної допомоги, має досвід розробки та впровадження адміністративних та управлінських процедур для організацій некомерційного сектора, впровадження програм організаційного розвитку. Консультантка з проектного управління та фінансового менеджменту в неприбуткових організаціях, підприємствах малого та середнього бізнесу, соціального підприємництва. Співавторка книги "Керівництво по лізингу". Написання книги профінансовано проектом USAD "Ініціатива сприяння кредитуванню". Авторка статей в журналі "Дебет - Кредит", «Фінансовий директор», консультаційних матеріалів на www.prostir.ua.

Категорія: ВЕБІНАРИ
Як показала практика, бухгалтерський облік це вже не така й легка справа. Особливо, коли все ще є прогалини в існуючому законодавстві.
 • У Вас є питання по результатам звітування щодо правильності відображення операцій діяльності?
 • Ви хочете бути впевненими, що все зробили вірно?
Тому цей курс для тих, хто прагне:
 • Професійно обліковувати діяльність своєї Організації в бухгалтерії
 • Побудувати грамотний бухгалтерський облік
 • Зробити самостійний експрес-аудит існуючої системи бухгалтерського обліку
 • На  професійному рівні складати фінансову звітність
Кому буде цікавим?
Курс призначений для головних бухгалтерів, бухгалтерів проектів, фінансових менеджерів, керівників неприбуткових організацій та всіх, хто зацікавлений в отриманні інформації про професійний  бухгалтерський облік в неприбутковій організації.
 
Детальна програма:
1. Правила відображення в бухгалтерському обліку неприбуткової організації:
 • Активів, запасів та безоплатно отриманих товарів
 • Цільового фінансування та цільових витрат
 • Доходів та витрат майбутніх періодів
 • Обліку іноземних надходжень
 • Обліку курсових різниць та операцій з  конвертації валют
 • Нарахування резервів
 • Нарахування відсотків за депозитами, в тому числі і які потрібно повертати Донору
 • Відображення Донорських боргів перед Організацією
 • Правила відображення співпраці з субгарантерами та партнерами
 • Списання дебіторської та кредиторської заборгованості 
 • Результатів господарської діяльності 
 • Власних та волонтерських внесків
 • Доходів, що виникають не від цільового фінансування  та інш.
2.  Аналіз та методи контролю  основних бухгалтерських регістрів.
3.  Визначення фінансових результатів діяльності.
4. Особливості обліку отримання гуманітарної, благодійної допомоги, грантів, а також їх передачі одержувачам.
5.   Правила формування  та методи контролю бухгалтерської звітності:
 • Баланс (Форма1)
 • Звіт про фінансові результати
 • Звіт про рух грошових коштів
6. Кейс – практикум « Аналіз цільового фінансування на предмет залежності від донорського фінансування, коефіцієнт стійкості та відносний показник адміністративних витрат до прямих проектних витрат, визначення питомої ваги власного внеску в загальному фінансуванні організації.»
7. Підготовка до аудиторської перевірки. Що перевіряють та як перевіряють, аудитори.
 
Тренерка:

Тренінг проведе: Шкурка Лариса - керуюча партнерка Аудиторської компанії Compass Group, провідна аудиторка фірми (Сертифікат серії А)., Консультантка з податкового та фінансового планування і організаційного розвитку, бізнес тренерка.

Практичний досвід:
• Консультативна підтримка нерезидентів у виборі форми присутності на території України (ТОВ, постійне чи не постійне представництво).
• Експертно-консультативна підтримка представництв нерезидентів в Україні
• Консультування щодо систематизації роботи представництв неприбуткових організацій на території України.
• Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги як консультанта з розвитку організаційного потенціалу та вдосконалення інституційної спроможності бенефіціарів проекту - некомерційних організацій.
• Співпраця з міжнародними донорськими організаціями, аудитор та консультант з питань розвитку організаційного потенціалу (USAID, SIDA, Представництво ЄС в Україні, Корпус миру США, ПРООН тощо).
• Проведення міжнародних аудитів, організаційних перевірок, аудиторських перевірок відповідно до оцінки (NUPAS, ОСА).
• Розробка систем управлінського обліку: оперативне та стратегічне планування, організація та контроль процесу бюджетування, аналіз виконання бюджету, облік у контексті центрів доходу та центрів витрат для неприбуткових організацій та суб'єктів господарювання.
• Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги як консультанта для впровадження систем внутрішнього контролю шляхом розробки політики та процедур (фінансовий менеджмент, політика закупівель, управління проектами, управління операціями та процедури людських ресурсів).
• Проектування систем управління проектами та впровадження політики та процедур в організаціях, включаючи реалізацію міжнародних проектів.

 

Тренінг спрямований на розвиток організаційної спроможності вашої організації. Для оплати вартості участі ви можете скористатись грантом від ІСАР "ЄДНАННЯ".

Детальніше про умови конкурсу за посиланням: http://cd-platform.org/granti

Незабаром кінець календарного року і кожному підприємству потрібно підводити свої фінансові підсумки. Не є і винятком підприємства сільського господарства. Хтось планує переходити на міжнародні стандарти обліку, хтось виходити на європейські ринки, а хтось просто аналізує свої прибутки або збитки цього року. Рік був сповнений змін, які законодавці постійно впроваджували у нашу діяльність. Тому кожному слід ще раз озирнутися назад і переглянути те, що було зроблено, реалізовано та відображено у бухгалтерському та податковому обліку. Ще є час зробити виправлення і подати всі уточнення.

Мета заходу:

 • висвітлити бухгалтерські правила обліку для сільськогосподарських підприємств
 • провести огляд найбільш суттєвих змін внесених до статті Податкового Кодексу України в частині оподаткування підприємств сільського господарства в 2015 році.
 • проаналізувати вплив таких змін на податкове навантаження підприємств.

Програма семінару:

Секція А. Бухгалтерський облік.

 • Законодавча база для обліку в сільському господарстві.
 • Облікова політика, як регулюючий механізм для грамотного фінансового обліку.
 • Облік основних засобів і нематеріальних активів.
 • Облік біологічних активів.
 • Облік землі
 • Облік основних засобів, які придбані в лізинг і орендовані.
 • Облік запасів, розрахунків з дебіторами і кредиторами.
 • Облік сільгосппродукції тваринництва і рослинництва.
 • Правила визначення фінансових результатів та перевірки фінансової звітності.

Секція Б. Податкові нюанси.

Правила роботи для сільськогосподарських підприємств на спрощеній системі оподаткування:

 • Об'єкт оподаткування та правила включення доходів
 • Здача в оренду землі
 • Доходи від супутніх послуг
 • Правила вибору спрощеної системи при створенні підприємства та порядок переходу.
 • Правила переходу на спрощену систему при реорганізації.
 • Визначення доходу платника єдиного податку.
 • Правила включення в доходи кредиторської заборгованості.
 • Безкоштовно отримані блага: правила оформлення та включення
 • Правила оподаткування доходу від продажу основних фондів

ПДВ та його електронне адміністрування:

 • База оподаткування.
 • Бюджетне відшкодування.
 • Штрафні санкції за несвоєчасне відображення податкових накладних, ін.
 • Експорт сільгосппродукції: пільги та право на бюджетне відшкодування.
 • Спеціальний режим оподаткування ПДВ і його дія при операціях поставки.
 • Формування податкового кредиту при закупівлі за авансовими звітами.
 • Коригування при невикористанні товарів у господарській діяльності.
 • Правила відображення в обліку товарів, які реалізовані до моменту визначення повної собівартості продукції.
 • Порядок подання звітності сільгоспвиробниками.Застосування касового апарату для деяких категорій єдинників.

Відповіді на питання, які надіслані раніше.