Сьогодні неможливо управляти підприємством без планування його діяльності на всіх рівнях. Найважливішим являється стратегічний рівень, на якому приймаються основні управлінські рішення.
Управління витратами в сільськогосподарському підприємстві є одним з важливих елементів прийняття стратегічних рішень.

 • Як формувати собівартість продукції?
 • Як проводити розподілення витрат?
 • Як вірно обліковувати біологічні активи?

На всі ці питання Ви отримаєте відповідь на нашому практичному тренінгу.

Даний тренінг буде цікавий і початківцям і тим, хто вже працює в сільськогосподарських підприємствах.

Програма курсу:

1. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції сільського господарства.

 • Класифікація витрат підприємств для визначення фінансових результатів і прийняття управлінських рішень
 • Структура собівартості продукції сільського господарства
 • Облік прямих витрат на виробництво сільськогосподарської продукції
 • Облік і порядок розподілу непрямих (накладних) витрат
 • Послідовність розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) в підприємствах агропромислового комплексу
 • Порядок списання витрат обслуговуючих (сервісних) виробництво
 • Визначення собівартості продукції рослинництва
 • Визначення собівартості продукції тваринництва
 • Визначення собівартості продукції промислових виробництв
 • Маржинальний підхід до визначення собівартості сільськогосподарської продукції
 • Критична точка

2. Облік біологічних активів

 • Основні поняття і класифікація біологічних активів
 • Облік поточних біологічних активів
 • Справедлива вартість і очікувані витрати на місці продажу
 • Визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
 • Облік витрат на біологічні перетворення
 • Особливості обліку біологічних перетворень в тваринництві
 • Складові фінансових результатів від основної діяльності сільськогосподарських підприємств
 • Облік довгострокових біологічних активів.

По завершенню практикуму учасники зможуть:

 • правильно організовувати облік біологічних активів
 • визначати собівартість всіх видів продукції сільськогосподарського виробництва та її переробки
 • грамотно проводити аналіз витрат і результатів виробництва, визначати точку беззбитковості виробництва окремих видів продукції і підприємства в цілому
 • професійно налаштовувати бухгалтерський облік витрат виробництва і біологічних активів на основі методологічної бази