Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (ДипІФР) - програма з вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності, ідей та принципів, що лежать в їх основі, та отримання навичок практичного застосування стандартів при роботі на міжнародному ринку. 
Програма з підготовки до здачі іспиту для отримання сертифікату АССА ДипІФР (Рос) - найбільш повна програма російською мовою з Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, яка розроблена Асоціацією Сертифікованих Присяжних Бухгалтерів (The Association of Chartered Certified Accountants). ACCA є найвідомішою міжнародною асоціацією професійних бухгалтерів і фінансистів, заснованої в 1904 році, яка налічує близько 300 000 студентів та членів асоціації в 160 країнах.
Аудиторська компанія Compass Group запрошує :
 • бухгалтерів, аудиторів, фінансових фахівців, які бажають освоїти міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та отримати акредитацію Асоціації Сертифікованих Присяжних Бухгалтерів Великобританії (АССА).
 • вивчення програми ДипІФР передбачає наявність у слухачів певного рівня професійної бухгалтерської освіти або відповідного практичного досвіду роботи. 

Що ви отримаєте:

 1. Навички застосування міжнародних стандартів (IAS і IFRS) в процесі підготовки фінансової звітності;
 2. Цінні і практичні рекомендації по написанню і оформленню відповідей на екзаменаційні питання;
 3. Диплом з міжнародної фінансової звітності (АССА ДипІФР) після успішної здачі іспиту;
 4. Конкурентну перевагу на ринку праці.

Програма навчання:

I. Система органів, що встановлюють міжнародні стандарти обліку

 • Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і основні принципи

II. Статті фінансової звітності

 • Визнання доходу
 • Основні засоби
 • Знецінення активів
 • Оренда
 • Нематеріальні активи
 • Запаси
 • Фінансові інструменти
 • Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи
 • Виплати працівникам, в т.ч. після закінчення трудової діяльності
 • Податки у фінансовій звітності
 • Вплив змін валютних курсів
 • Біологічні активи і сільськогосподарська продукція
 • Платежі з використанням акцій
 • Витрати на розвідку і оцінку родовищ
 • Оцінка справедливої ​​вартості

III. Подання інформації та її розкриття додаткової 

 • Подання звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки і збитки та звіту про інший сукупний дохід
 • Прибуток на акцію
 • Події після звітного періоду
 • Облікова політика, зміна в оцінках і помилки
 • Розкриття щодо зв'язаних сторін
 • Операційні сегменти
 • Вимоги до звітності компаній малого і середнього бізнесу

IV. Підготовка зовнішньої фінансової звітності об'єднаних підприємств, асоційованих компаній та спільних угод 

 • Підготовка консолідованої звітності
 • Об'єднання бізнесу - внутрішньо групові коригування
 • Об'єднання бізнесу - коригування справедливої ​​вартості
 • Об'єднання бізнесу - асоційовані компанії та спільні угоди

Переваги підготовки до іспиту з Аудиторською компанією «Compass Group»: 

 1. Навчання під керівництвом досвідчених викладачів в компанії, яка має 10-річний досвід з проведення підготовки до сертифікаційного іспиту на Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (ДипІФР);
 2. Всі переваги offline навчання: особисте спілкування з викладачем, можливість ставити питання та отримувати відповіді безпосередньо на зайнятті,обмін практичним досвідом з колегами;
 3. Надання літератури в друкованому вигляді кожному слухачеві та отримання додаткової інформації по курсу в електронному вигляді;
 4. Оптимальне поєднання лекційного курсу з рішенням практичних задач;
 5. Можливість пройти пробне тестування, тим самим краще підготуватися до сертифікаційного іспиту.
 6. Комфортний офіс у старовинному центрі Києва, поряд зі станцією метро.

Формат навчання. Навчання проходить по суботах, 10 днів тренінгу з 10.00 до 17.00 год та пробний іспит.

Графік тренінгів на осінь 2019 року: 21, 28 вересня, 5, 19, 26 жовтня, 2, 9, 16, 23 та 30 листопада

Викладачка курсу підготовки: експертка з банківських питань і корпоративних фінансів, бізнес-тренерка, консультантка Олена Сухенко.  Володарка міжнародних сертифікатів: ACCA ДипІФР, GARP, САР/СІРА, CLPP. Має дві профільних вищих освіти, а також багаторічний досвід роботи в Міжнародній фінансовій корпорації та групі Світового банку. Досвід роботи головним бухгалтером і фінансовим менеджером в комерційних структурах більше 14 років. Провела кілька сотень тренінгів з питань МСФЗ, управління кредитними ризиками, фінансами, менеджменту капіталу, фінансового, податкового і управлінського обліку та ін.

Висока результативність тренінґової методики Олени Сухенко підтверджується успішним складанням дипломного іспиту ДипІФР (рос) більшістю учнів, які пройшли підготовку за програмою курсу.

Досягніть успіху разом з Аудиторською компанією Compass Group!